Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

kurczaczekwkapeluszu
15:37
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera

July 07 2015

kurczaczekwkapeluszu
20:39
1587 bd29
kurczaczekwkapeluszu
20:29
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viairmelin irmelin
kurczaczekwkapeluszu
20:27
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
kurczaczekwkapeluszu
15:21
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz vialeweloff leweloff

July 06 2015

kurczaczekwkapeluszu
20:13

"Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać."

— Bob Marley
kurczaczekwkapeluszu
20:13
Bo oboje wiemy, że nigdy nie będę twoją ukochaną.
Ja tylko przynoszę podniecenie.
Towarzystwo w łóżku.
Wypełniam przestrzeń w Twojej pościeli.
— Daughter - "Candles"
Reposted frompensieve pensieve viamadeliine madeliine

July 03 2015

kurczaczekwkapeluszu
22:47
9974 8a82
Reposted fromcarolinedurden carolinedurden
kurczaczekwkapeluszu
22:45
0199 bbb4
Reposted fromsiegmunda siegmunda
kurczaczekwkapeluszu
22:44
0248 900b
Reposted fromsiegmunda siegmunda
kurczaczekwkapeluszu
17:24
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialentilka lentilka
kurczaczekwkapeluszu
17:23
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vialentilka lentilka

June 30 2015

kurczaczekwkapeluszu
19:33
2503 9323 500
nic dodać nic ująć.
Krk.
Reposted fromyannim yannim vialeweloff leweloff
kurczaczekwkapeluszu
19:32
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
kurczaczekwkapeluszu
13:53
5734 43d3 500
Zuzanna Ginczanka
Reposted fromrol rol viaMerrry98 Merrry98
kurczaczekwkapeluszu
13:43
6771 1715
Reposted fromPatriiis Patriiis vianyaako nyaako

June 29 2015

kurczaczekwkapeluszu
21:13
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"

June 27 2015

kurczaczekwkapeluszu
12:18
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaOpaaal Opaaal
kurczaczekwkapeluszu
12:16
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaOpaaal Opaaal

June 25 2015

kurczaczekwkapeluszu
18:55
2876 cca2
Reposted fromForePlay ForePlay viastillbreathing stillbreathing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl